3 vragen aan …

Wie zijn de mensen die dagelijks actief zijn binnen de zorgeconomie? We proberen ze een gezicht te geven door hen even aan het woord te laten. Deze keer is dat Michiel Houwen, onderzoeker bij de onderzoeksgroep binnen de opleiding Digital Arts & Entertainment aan de Howest hogeschool.

1. Wie is Michiel Houwen?

Ik ben onderzoeker bij de onderzoeksgroep binnen de opleiding Digital Arts & Entertainment aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). DAE-Research is een praktijkgerichte onderzoeksgroep die bedrijven en social profit organisaties helpt om investeringen in game technologie te valoriseren, ook buiten het pure entertainment domein.

Momenteel ben ik projectverantwoordelijke voor het ‘Evidence Based Game Design’ project dat drie jaar loopt en ondersteund wordt door het IWT. Het project is opgestart vanuit Toegepaste Psychologie en DAE-Research en wil de brug maken tussen gezondheidszorg en game industrie. We willen aantonen dat games effectief meerwaarde kunnen bieden binnen de gezondheidszorg.

3 vragen Foto Michiel Houwen

2. Wat is uw rol binnen dit project?

Uit gesprekken met bedrijven en zorginstellingen blijkt de interesse in serious games en hun effectiviteit toe te nemen. Er wordt gevraagd naar best practices en de tools om deze games te ontwikkelen. Binnen het project worden partnerorganisaties uit beide sectoren met elkaar in contact gebracht en krijgen zij de kans om nieuwe casussen uit te werken binnen hun eigen domein. Ze doen dit met behulp van dergelijke tools, praktijkvoorbeelden en effectiviteitsonderzoek, verzameld op het platform www.evidencebasedgamedesign.com.

Naast mijn rol als projectleider en communicatieverantwoordelijke organiseer ik seminaries voor het project. We zijn ook bezig met de voorbereiding van het slotsymposium van het project op dinsdag 29 september waar we de projectresultaten op een laagdrempelige manier willen presenteren naar bedrijven en zorgactoren. Er wordt een game beurs georganiseerd en keynote sprekers delen hun inspirerende visie over ‘serious games in de zorg’. Meer info en inschrijven kan op de website www.ebgd.be/register

3. Wat zijn voor u de uitdagingen binnen de zorgeconomie?

Eén van de belangrijkste uitdagingen binnen de zorgeconomie op middellange termijn is de ontwikkeling van concrete business modellen die de implementatie van serious games of tools kan faciliteren. Zorgverleners tonen vaak interesse in de interactieve oplossingen van games, maar we stellen vast dat de beslissingsnemers het niet zo gemakkelijk hebben om de effectieve switch te maken naar deze innovatieve digitale tools.

De eerste stappen worden gezet in het aantonen van de meerwaarde en effectiviteit van serious games in de zorgsector, en nu moet de focus verlegd worden naar de haalbaarheid om deze te implementeren, afgestemd op de mogelijkheden van de zorgverstrekker en de patiënt.

 

Slotsymposium EBGD