‘Care Full Technology’ zoekt innovatieve bedrijven en zorgvraagstukken

Net als vorig jaar gaat het project Care Full Technology op zoek naar gedreven bedrijven en zorgorganisaties die, samen met een interdisciplinair team van hogeschoolstudenten, een innovatief antwoord willen geven op een specifieke zorgvraag.

In het kader van een spannende wedstrijd waarin studenten zich moeten bewijzen als gedreven en interdisciplinaire zorginnovatoren gaat Care Full Technology enerzijds op zoek naar bedrijven in de zorgeconomie die hun deuren gedurende enkele uren wensen open te stellen en hun knowhow met hen willen delen en anderzijds naar zorgorganisaties met een ‘zorg’vraagstuk. Deze cases kunnen zich zowel richten op het ontwikkelen van een nieuw(e) product/dienst, als op het functioneel ‘restylen’ van reeds bestaande producten/diensten.

Care Full Technology is een project dat via een wedstrijdprocedure samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs, de zorg en de bedrijfswereld stimuleert.

Het projectconcept draait om de woon- en leefsituatie van een persoon met beperking. Studenten uit verschillende opleidingen (zorg, technologie en bedrijfskunde) doorlopen in de beginfase als team een inleeftraject waarbij men letterlijk gaat ervaren wat het is om een beperking te hebben. Hieraan worden bezoeken aan zorginstellingen en bedrijven of toeleveranciers van zorgtechnologie gekoppeld. Tijdens deze bezoeken krijgen de studenten een teamopdracht mee en gaan ze o.l.v. een mentor deze opdracht volbrengen. De focus ligt op het zoeken van (technologische) oplossingen voor mensen met een beperking, met daaraan een kort businessplan gekoppeld. Deze oplossingen kunnen naar een prototype groeien, maar dit is geen vereiste.

Vorig academiejaar namen ruim 180 studenten uit verschillende hogescholen deel aan deze wedstrijd. Eind april stelden zij bij imec in Leuven hun innovatieve ontwerpen voor aan o.a. aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Via de facebookpagina vindt u heel wat leuke foto’s alsook de filmpjes en reportage die gepubliceerd werden.

Contact

Heeft u interesse in dit project en bent u bereid hierin te participeren, dan kan u contact opnemen met Vincent Leroy, Expertisegroep Cretecs – VIVES hogeschool, via e-mail of telefoon (vincent.leroy@vives.be –  050/40.59.26) of via de website www.carefulltechnology.be

Care full Technology is een project van de Katholieke Hogeschool VIVES, RVO Society, Trefpunt Zorg en POM West-Vlaanderen met ondersteuning van bedrijven/toeleveranciers van zorgtechnologie en zorginstellingen.