Afgestemd op de toekomstige noden

In Wingene wordt er volop gebouwd aan het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Anna. Dit centrum omvat tien woningen voor kortverblijf, een dienstencentrum, een centrum voor dagverzorging en vijf assistentiewoningen. Voor de studie van de gebouwkarakteristieken en het ontwerp van de technische installaties werd beroep gedaan op het Brugs advies- en engineeringbureau Ingenium.

WZC Sint Anna wordt gebouwd in opdracht van de vzw Amphora en vervangt het oude woonzorgcentrum van het OCMW. Het zorgcentrum, waarvan de oplevering is voorzien in 2016, zal ongeveer 11.500 m² beslaan en biedt daarmee onderdak aan 145 senioren in de woonzorgkamers.

Belangrijk voor dit bouwproject is een optimaal comfort en energieprestatieniveau. Een kolfje naar de hand van Ingenium, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame gebouwen dat in de loop der jaren heel wat expertise heeft opgebouwd in de zorgsector: in bouwprojecten voor woonzorgcentra, ziekenhuizen, assistentiewoningen, gevangenissen, instellingen voor psychiatrie en jeugdzorg, revalidatiecentra,…

Duurzame en betaalbare woonzorg als uitdaging

Duurzame woonzorg betaalbaar houden en afstemmen op huidige en toekomstige noden, is een belangrijke uitdaging bij dergelijke projecten. Dankzij nauw overleg tussen de opdrachtgever, de architect (Sergison Bates uit Londen) en Ingenium zijn voor de verblijfskamers, leefruimtes, kantoren, polyvalente zalen,… accurate en creatieve oplossingen gevonden die tegemoet komen aan het strenge eisenpakket van de bouwheer.

1149-001_afbeelding_001

Zo zal het woonzorgcentrum Sint-Anna er uit zien.

Van bij het schetsontwerp is gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk gebouw. Het energieverbruik wordt beperkt door bouwfysische maatregen zoals een hoge luchtdichtheid en een optimaal geïsoleerde gebouwschil. De resterende warmte, koude en elektriciteit wordt opgewekt door duurzame technieken: boorgaten-energie-opslag (BEO-veld) met warmtepomp en warmtewisselaar voor free-cooling, een warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen en zonneboilers voor de assistentiewoningen.

Nieuwe technieken voor een zorg op maat

Een aangename en constante binnentemperatuur geeft de bewoner een comfortabel gevoel. Dit effect wordt bereikt door betonkernactivering toe te passen: de betonmassa wordt gebruikt om warmte (in de winter) of koude (in de zomer) af te geven.

Om de interactie met de bewoners in de dagelijkse werking vlot te laten verlopen, gebruikt het WZC slimme maar eenvoudig te gebruiken technieken. De verzorgers raadplegen patiëntendossiers met een “smartphone”. Die is gekoppeld met het oproepsysteem in de kamers, waardoor een verzorger bij een oproep onmiddellijk contact heeft met de bewoner. Voor dementerende bewoners is een elektronische polsband met locatiebepaling voorzien. Door dit signaal te koppelen aan de toegangscontrole van het gebouw, komt de bewoner niet per vergissing in een verkeerde gebouwzone terecht.

Een overkoepelend beheersysteem laat toe om deze technieken eenvoudig maar dynamisch aan te sturen, met behulp van intelligente plattegronden van het gebouw. Al deze elementen zijn zo onzichtbaar mogelijk geïntegreerd in het architecturaal concept om de bewoners een concreet huiselijk gevoel te geven.

Meer informatie: tom.bruynbroeck@ingenium.be