Wonen & Zorg – verslag van roadshow 4

Op donderdag 25 februari ontving Howest in Brugge bijna 80 deelnemers voor de roadshow over ‘Wonen en Zorg‘. Howest, VIVES, UGent en KULeuven stelden er hun onderzoekslijnen voor die een link hebben met dit onderwerp. De roadshow was een initiatief van TUA West en POM West-Vlaanderen.

Inge Taillieu, Coördinator Zorgeconomie bij de POM West-Vlaanderen, gaf een overzicht van de uitdagingen en opportuniteiten in de West-Vlaamse zorgeconomie. Daarna getuigde Rita Agneessens, CEO van BURO II & ARCHI+I, over de ervaring die zij hebben op het vlak van samenwerken met kennisinstellingen in de brede zin van het woord.

IMG_20160225_183740 IMG_20160225_192238 IMG_20160225_190402 IMG_20160225_200719

Op hun beurt presenteerden de coördinatoren van de relevante onderzoekslijnen binnen VIVES, Howest, UGent en KULAK hun kennis en expertise binnen het thema. Tot slot stelde Maigret Jansen het opleidingsaanbod voor rond ‘Zorg en Vastgoed’ van het postuniversitair centrum van de Kulak.

Presentaties

Onderwerp Contactpersoon Download
  • Het ecosysteem zorgeconomie: ‘wonen’ als speerpunt voor nieuwe samenwerking.
Inge Taillieu – POM West-Vlaanderen  file_extension_pdf
  • Welke voordelen biedt samenwerking met kennisinstellingen voor een bedrijf? Een getuigenis uit de praktijk.
Rita Agneessens – BURO II & ARCHI+I  prezi_logo_vertical_color_png
  • Cretecs / Vital Living Environment / Zorgeconomie*
Lisa Kerckhof, Annelien Beirnaert, Ilse Verhaeghe en Natalie Voet – VIVES*  file_extension_pdf
  • oTA – onderzoekscluster Toegepaste Architectuur
Pieter Vandewalle – Howest  file_extension_pdf
  • Homelab als innovatie en incubatie testwoning
An Ackaert – UGent / iMinds  file_extension_pdf
  • Reliability in mechatronics and ICT… ook in de zorg!
Hans Hallez – KULeuven  file_extension_pdf
  • Toepassing van wiskundige modellen en technieken om processen in organisaties te verbeteren of optimaliseren.
Wim Vancroonenburg – KULeuven  file_extension_pdf
  • Opleidingsaanbod Zorg en Vastgoed
Maigret Jansen – PUC Kulak  file_extension_pdf
 
* Deze presentatie vermeldt tussentijdse resultaten van het PWO onderzoeksproject “Kostprijsvergelijking in de zorgeconomie: woonvormen voor ouderen” dat loopt tot eind academiejaar 2016-2017. Omdat het onderzoek nog lopende is, kon nog geen concrete vergelijking gemaakt worden tussen de kostprijzen voor de verschillende woonvormen. Wenst u de resultaten van dit onderzoek te ontvangen, neem dan contact op met Annelien Beirnaert (annelien.beirnaert@vives.be) of Ingrid Frenier (ingrid.frenier@vives.be).