West-Vlaanderen krijgt erkenning van Europa

De Europese Commissie erkende West-Vlaanderen op 8 juli 2016 als ‘Reference Site’ binnen het ‘European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing’ (EIP on AHA). Hiermee krijgt de provincie erkenning voor de inspanningen die het levert op gebied van de zorgeconomie. De erkenning als ‘reference site’ door de Europese Commissie is een waardering van het goede werk dat door de actoren in de zorgeconomie in West-Vlaanderen geleverd wordt.

Een ‘reference site’ binnen het EIP on AHA wordt aanzien als een inspirerend ecosysteem, dat creatieve en werkbare oplossingen aanbiedt om het leven en de gezondheid van ouderen te verbeteren. De realisatie hiervan gebeurt door een samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgorganisaties, middenveldorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstellingen en regionale of lokale overheden. “Dergelijke succesvolle samenwerkingsverbanden in andere domeinen zijn al een paar jaar actief in de provincie West-Vlaanderen onder de naam Fabrieken voor de Toekomst”, stelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de POM West-Vlaanderen.

“Door innovatief ondernemerschap te combineren met de kennis van gedreven zorginstellingen, ondersteund door de knowhow van kennisinstellingen, kan een biotoop voor toekomstgerichte oplossingen ontstaan als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt.”

“Ook op vlak van de ondersteuning van een haalbare, betaalbare en menselijke zorg hebben onze kmo’s heel wat te bieden”, vertelt de Bethune. “De combinatie van dit innovatief ondernemerschap met gedreven zorginstellingen en ondersteund door de knowhow van onze academische instellingen creëert een unieke biotoop voor toekomstgerichte ontwikkelingen die een gepast antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt.”

De POM West-Vlaanderen hoopt dat deze erkenning deuren gaat openen. Deuren voor Europese programma’s met de bijhorende middelen om de zorgeconomie in West-Vlaanderen verder te ontwikkelen, maar ook deuren voor een versnelde internationalisering (lees: export) van in West-Vlaanderen ontwikkelde producten en diensten en dus een bijkomende hefboom voor onze kmo’s.

Meer informatie:
Inge Taillieu
Coördinator Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie
POM West-Vlaanderen
Tel: 050 / 140 150.