3 vragen aan… Petra Archie

Wie zijn de mensen die dagelijks actief zijn binnen de zorgeconomie? We proberen ze een gezicht te geven door hen even aan het woord te laten. Deze keer is dat Petra Archie, Directeur Patiëntenzorg van het az groeninge in Kortrijk.

Wie is Petra Archie?

Als kind wist ik al “ik word verpleegkundige want ik wil mensen helpen…”. Wat dat concreet inhield, kon ik toen nog niet inschatten. In 1991 ben ik afgestudeerd en ik kon aansluitend op mijn stage beginnen in de vroegere ‘Kliniek Maria’s Voorzienigheid’. Omdat een collega de masteropleiding wou volgen in Gent ben ik meegegaan, want met twee is het veel gezelliger… Ambitie om ooit de directe zorg te verlaten had ik niet. Het is dan ook eerder ‘par accident’ dat ik doorgroeide naar het middenkader en dat ik later in de rol van Directeur Patiëntenzorg gerold ben.

Verpleegkunde is een roeping…

Sinds 2010 doe ik deze job bij az groeninge met volle overgave. Mijn loopbaan was tot nu toe heel divers naar taakinhoud. Zoveel verschillende invullingen binnen één diploma, dat is het mooie aan het beroep van verpleegkundige. In mijn huidige rol kan ik voluit mee bouwen aan een verdere professionalisering van het zorgberoep.

Wat is uw rol binnen az groeninge?

Als Directeur Patiëntenzorg ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie binnen het departement patiëntenzorg. Dat departement omvat alle medewerkers die directe of indirecte zorg verlenen aan onze patiënten. Samen met een gans team van schitterende mensen vertalen we de strategie van ons ziekenhuis in operationele doelstellingen.

Wij zijn een groot huis waardoor het belangrijk is om goed samen te werken met de collega’s van andere departementen, zodat we onze patiënt een totaalzorg kunnen aanbieden. De middelen in de zorg zijn schaars waardoor het een dagelijkse uitdaging is om de medewerkers daar in te zetten waar ze het grootste verschil kunnen maken voor de patiënt. Dit vraagt om goede meetinstrumenten en bekwamen mensen om het proces in goede banen te leiden.

Omdat het belangrijk is dat zorgverleners voldoening kunnen blijven halen uit hun job, werken we hard aan de zorgrelatie. Het is belangrijk dat zorgverleners kunnen ervaren dat ze het verschil maken voor die patiënt en dat ze zorg kunnen geven met hoofd, hart en handen.

PetraArchie02

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen binnen de zorgeconomie in de komende 10 jaar?

We leven in een boeiende tijd op vlak van gezondheidszorg. Zorgverlening verschuift in een snel tempo van ‘binnen de muren van een ziekenhuis’ naar een omgeving buiten die muren. De kennis die vroeger vooral in een ziekenhuis aanwezig was, verplaatst zich naar meerdere actoren. Afstemming met onze partners uit de eerste lijn wordt daarom belangrijker. Onze rol van acuut ziekenhuis verschuift geleidelijk aan naar de functie van een expertisecentrum. Het is een uitdaging om onze expertise door te geven en aan te leren aan de partners van de eerste lijn.

Onze rol van acuut ziekenhuis verschuift geleidelijk aan naar de functie van een expertisecentrum.

Patiënten worden ook mondiger en verwachten meer betrokken te worden in hun zorgproces. Tools zoals patiënten portalen winnen aan belang. In ons ziekenhuis zijn er verschillende initiatieven om de verwachtingen van de patiënt in kaart te brengen. We nemen deel aan nationale initiatieven zoals de vip²-meting maar we verzamelen ook kwalitatieve data op patiëntenkaartjes en we hebben een patiëntenforum opgericht waar onze praktijk kritisch getoetst wordt aan de verwachtingen en ervaringen van onze patiënt.

Waar het vroeger een snelle beslissing was of iemand wel dan niet naar een thuisvervangende omgeving zou gaan, zien we nu dat mensen gestimuleerd worden om langer thuis te blijven. Het belang van een sociaal netwerk en mantelzorg neemt daarom toe. Wij zijn recent in het SHINE-project gestapt vanuit de vaststelling dat teveel mensen in het ziekenhuis moeten blijven omdat er te weinig oplossingen voor handen zijn om langer autonoom thuis te kunnen blijven. Telematica en apps allerhande kunnen hierbij een ondersteuning bieden.

Specifiek aan het SHINE-project is dat wij als ziekenhuis in een andere denkmodus gaan. Waar we in het verleden al onze know how gratis ter beschikking stelden van firma’s die nieuwe technologie ontwikkelen, leren we geleidelijk aan dat die kennis kan gevaloriseerd worden waardoor er alternatieve financieringsbronnen ontstaan. Omdat de basisfinanciering voor een ziekenhuis lang niet meer volstaat om goede zorg te geven, is elke bijkomende euro meegenomen.