Zorginstellingen worden ondernemers

Zorgactoren beschikken over een grote kennis omtrent de noden van hun cliënten en de manier waarop technologische innovaties hierop een antwoord kunnen bieden. Tot op vandaag hebben de zorgorganisaties deze kennis zelden gevaloriseerd en omgezet in een economische opportuniteit.

De POM West-Vlaanderen wil daarom via het SHINE-project de zorgactoren doen nadenken over het ontwikkelen van economische activiteiten rond nieuwe zorgoplossingen, samen met externe partners:

  • Op die manier krijgt de knowhow van de zorginstelling een verdere verspreiding binnen de zorgsector, wat goed is voor de eindgebruiker.
  • Daarnaast betekenen deze activiteiten een nieuwe bron van inkomsten voor de zorgorganisatie en de betrokken (private) partner(s).

Elf West-Vlaamse zorgorganisaties die op basis van een concrete vraag van een cliënt reeds een eigen oplossing hadden uitgewerkt, hebben zich in het najaar van 2016 kandidaat gesteld om na te gaan of hun “prototype“ van een product of dienst ook daadwerkelijk op de markt kan gebracht worden. Naast de technische ontwikkeling willen ze vooral ook nadenken hoe ze hiervoor, via een open samenwerkingsverband, een rendabel businessmodel kunnen uitbouwen, samen met andere partners.

beeld01

Voor meer informatie over dit begeleidingstraject en het SHINE project in het algemeen kunt u terecht bij Dominique Bogaert, Project Coördinator bij de POM West-Vlaanderen.

Dominique Bogaert
Tel: 050 / 140 194

SHINE