West-Vlaanderen speelt in op demografische veranderingen

De POM West-Vlaanderen nam op 6 en 7 december 2016 deel aan de Europese top over de impact van de digitalisering op de vergrijzing. Hiermee wil de POM de vinger aan de pols houden wat betreft de nieuwe mogelijkheden die digitale technologie met zich meebrengt, met talloze toepassingsmogelijkheden in de zorgeconomie.

De European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing 2016 wordt georganiseerd door de Europese Commissie en wil tot een gemeenschappelijke visie komen om digitale innovatie in de gezondheidszorg tot bij een breed publiek te brengen. De digitalisering heeft ook een duidelijke impact op de economische groei en de werkgelegenheid in de zorgeconomie en het versterkt de co-creatie over nationale en regionale overheden heen.

Europa is een zeer grote markt voor deze nieuwe ontwikkelingen, zeker als men kijkt naar het potentieel bij de tendens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen met ondersteuning door IT. Er zijn ook heel wat mogelijkheden rond leeftijdsvriendelijke smart homes, sociale robotica en diensten rond geïntegreerde medische en sociale zorg die door IT ondersteund worden.

West-Vlaanderen erkend als Reference Site

Tijdens deze Europese top kregen de regio’s die door de Europese Commissie als Reference Site werden erkend een kleine trofee overhandigd. De Europese Commissie erkende West-Vlaanderen namelijk in juli 2016 als ‘Reference Site’ binnen het ‘European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing’ (EIP on AHA).

AHA_trofee04 IMAG0662 IMAG0675_crop01

Het is een waardering van het goede werk dat door de actoren in de zorgeconomie in West-Vlaanderen geleverd wordt. In naam van POM West-Vlaanderen mocht Inge Taillieu de trofee in ontvangst nemen.