3 vragen aan… Jan Pollet

Wie zijn de mensen die dagelijks actief zijn binnen de zorgeconomie? We proberen ze een gezicht te geven door hen in deze nieuwsbrief even aan het woord te laten. Deze keer geven we het woord aan Jan Pollet, CEO van Infohos Services. Dit bedrijf uit Oostkamp is een toonaangevende leverancier van specifieke IT-oplossingen voor ziekenhuizen en kreeg onlangs de titel van Trends Gazelle 2017 in de categorie ‘kleine bedrijven’.

Wie is Jan Pollet?

Ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en werkte korte tijd aan de KUL als wetenschappelijk medewerker en daarna even voor Siemens in Duitsland. Sinds 1996 ben ik actief in de sector van de ziekenhuis ICT en vandaag leid ik als CEO het bedrijf Infohos Services.

Wij willen als bedrijf een sterke en betrouwbare partner zijn voor ziekenhuizen die kiezen voor onze ICT-toepassingen op vlak van administratie, logistiek, financiën en zorg in hun ziekenhuis. We zijn als Vlaams bedrijf actief in 85 ziekenhuizen verspreid over gans België en werken op vandaag met 90 medewerkers, voor het merendeel informatici.

TrendsGazellen2017

In 2017 werd Infohos Services bekroond met de titel van Trends Gazelle in de categorie ‘kleine bedrijven’.

Wat is uw rol binnen Infohos Services?

Als CEO sta ik in voor de algemene leiding van het bedrijf, samen met het directiecomité. De belangrijkste uitdagingen zijn voor ons het verder uitbouwen van ons marktaandeel in een sterk veranderend ziekenhuislandschap. De netwerken van ziekenhuizen, en niet langer de individuele ziekenhuizen, worden in de zeer nabije toekomst onze klanten.

Daarnaast blijft de nood aan ICT toepassingen in de ziekenhuizen immens. Enerzijds vanuit efficiëntie redenen binnen de ziekenhuizen zelf en anderzijds door de snel evoluerende gezondheidszorg in het algemeen. Een traject of een patiëntencontact in een ziekenhuis moet ingepast worden in een ruimer zorgtraject en dit genereert zeer specifieke noden op vlak van communicatie met alle betrokkenen.

JanPollet

Jan Pollet

Tot slot is het voor ons cruciaal om de hoog opgeleide en competente medewerkers die we nodig hebben te kunnen aantrekken en behouden. De vraag naar competente informatici is groter dan het aanbod en de specifieke expertise rond ziekenhuizen is eveneens schaars.

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen binnen de zorgeconomie in de komende 10 jaar?

Wat de zorgeconomie betreft, is het volgens mij essentieel dat innovatie zijn kans krijgt. Goeie zorg heeft zijn kostprijs en in tijden van een strakke budgettaire context is de verleiding naar kostenbesparing soms verblindend.

Daarnaast is het evident dat de organisatie van de gezondheidszorg door de ziekenhuizen en de financiering ervan grondig zal moeten wijzigen. Minder algemene ziekenhuizen, meer gespecialiseerde entiteiten, meer samenwerking en er zal een financiering moeten komen die aansluit bij de realiteit van de zorgverlening.

Tot slot denk ik dat de zorgsector meer oog moet krijgen voor economische realiteit alvorens men over een zorgeconomie kan spreken. Fusies en samenwerkingen tussen ziekenhuizen moeten het belang van de patiënt dienen, maar moeten ook duurzaam zijn vanuit economisch oogpunt. Andere belangen mogen hierin niet spelen.

Foto bovenaan: www.madeinwest-vlaanderen.be