Nieuw woon-zorgconcept voor senioren – Health Care Accelerator

De POM West-Vlaanderen heeft van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) groen licht gekregen voor het Health Care Accelerator (HCA) project. Met dit project willen de POM West-Vlaanderen en de betrokken partners een woon-zorgconcept ontwikkelen dat de verouderende bevolking moet toelaten op een duurzame en betaalbare manier langer in eigen appartement of woning te kunnen blijven.

In België is er een duidelijke tendens waarneembaar waarbij senioren hun woning verkopen en zich in de herfst van hun leven aan de kust gaan vestigen. Hierdoor is West-Vlaanderen koploper op het vlak van de vergrijzing en ontstaat er duidelijk een nood aan appartementen en woningen die aangepast zijn aan de noden van die senioren.

Een groot deel van het patrimonium aan de kust dateert echter van de jaren ‘70 en ’80 en is niet (meer) aangepast aan de specifieke behoeftes en verwachtingen van een oudere bevolkingsgroep. De kust vormt dan ook dé regio bij uitstek om nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen.

Een nieuw woon-zorgconcept moet toelaten om appartementen en woningen duurzaam en betaalbaar te renoveren.

Samen met het Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, Howest, VIVES, architectenbureau B2Ai, Unizo, Antwerp Management School, Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde wil de POM West-Vlaanderen gericht inspelen op deze nood: met het HCA project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Concreet betekent dit dat er een scenario zal worden ontwikkeld dat architecten, gemeentes, zorgverleners, enz. kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier te gaan renoveren binnen het budget van de eigenaar. Daarbij wordt ook gekeken om ook de lokale handelaar mee op te nemen in dit zorg-ecosysteem.

Partners van het Health Care Accelerator project:

HCA_logo_banner_lores

Meer info:

Inge Taillieu
Coördinator Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie
POM West-Vlaanderen
050 140 164 – inge.taillieu@pomwvl.be

Een uitgebreid bericht is te vinden op de website van de POM West-Vlaanderen.

Foto: www.jerriedebrie.be