Intellectueel eigendomsrecht, ook voor zorgorganisaties – terugblik

Zorgorganisaties staan heel dicht bij de zorgvrager, waardoor ze heel goed begrijpen wat de noden zijn van hun cliënten. Door naar oplossingen te zoeken en zelf bepaalde ideeën om te zetten in de praktijk, creëren die zorgorganisaties – vaak onbewust – waardevolle kennis en expertise en dus hun eigen intellectuele eigendom.

Op donderdag 27 april organiseerde de POM West-Vlaanderen een kennissessie rond intellectueel eigendom voor zorginstellingen, als onderdeel van het SHINE project dat samenwerking tussen profit en social profit wil versterken, in lijn met de doelstelling van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie.

SHINE_projectlogo_interreg

Het is namelijk heel belangrijk dat zorginstellingen hun eigen ontwikkelde intellectuele eigendom naar waarde schatten en juridisch beschermen. Een dergelijke bescherming versterkt het vertrouwen als er een samenwerking wordt opgezet met (een) externe partner(s).

Pieter Callens werd als juridisch expert bij het advocatenkantoor Eubelius aan het woord gelaten en vanuit zijn praktijkervaring toont hij de mogelijkheden en valkuilen bij het beschermen van intellectueel eigendom, specifiek voor zorginstellingen.

Na de presentatie werd er dieper ingegaan op enkele interessante vragen uit het publiek:

  • hoe regel je intellectuele eigendomsrechten die door een werknemer werden ontwikkeld?
  • hoe speelt de wet op openbare aanbestedingen een rol bij het opzetten van een samenwerking met een profit partner?
  • welke termijnen en prijzen zijn van toepassing?

Voor meer informatie over deze sessie en de besproken onderwerpen, kunt u contact opnemen met Dominique Bogaert, Projectcoördinator SHINE, bij de POM West-Vlaanderen.

Een impressie van de kennissessie

IMG_5853 IMG_5859 SHINE_IP_01 IMG_5872 IMG_5875 IMG_5878 IMG_5879 IMG_5881 IMG_5882