Innovatie en export in de zorgeconomie – 15 juni – Brugge

Hoe belangrijk zijn innovatie en export voor de omzetgroei van de West-Vlaamse toeleveranciers aan de zorg?

Op donderdag 15 juni nodigt de POM West-Vlaanderen alle bedrijven die leveren aan de zorgsector uit op een interactieve infosessie rond innovatie en export. Deze interactieve sessie is tegelijk ook een voorbereiding op te organiseren handelsmissies naar Nederland (september 2017) en Schotland.

Deze infosessie is onderdeel van SHINE, een project dat de zorgeconomie wil versterken door samenwerking tussen profit en social profit. Acht partners uit West-Vlaanderen, Zuid-Holland en Schotland zijn betrokken in dit project binnen het Europees samenwerkingsprogramma Interreg North Sea Region.

Alle (praktische) informatie is te vinden op de website van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie.