Actieplan 2.0 voor Flanders’ Care

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 5 februari het Actieplan Flanders’ Care 2.0 goed. Voor het opbouwen van het Actieplan 2.0 werd gebruik gemaakt van de fundamenten die in de vorige legislatuur werden gelegd. Een snel evoluerende maatschappelijke, economische, technologische en zorg- en welzijnsomgeving, noopt Vlaanderen ertoe verder in te zetten op het realiseren van synergie tussen de ondernemerswereld, de zorg en de kenniscentra. Lees meer …

2015, een jaar vol dynamiek

2015 was een jaar waarin de zorgeconomie in West-Vlaanderen opnieuw belangrijke stappen heeft gezet op het vlak van innovatie en samenwerking tussen de actoren. Lees meer …

3 vragen aan… Dirk De fauw

Wie zijn de mensen die dagelijks actief zijn binnen de zorgeconomie? We proberen ze een gezicht te geven door hen even aan het woord te laten. Deze keer is dat Dirk De fauw, voorzitter van het Brugse OCMW en schepen van welzijn en noord-zuidbeleid. Lees meer …

Kerngroep Zorgeconomie gaat van start

Op initiatief van de POM West-Vlaanderen is op 19 januari de Kerngroep Zorgeconomie een eerste keer samengekomen: de zorgsector, de bedrijfswereld en de overheid bespreken er samen welke acties kunnen bijdragen aan een sterkere zorgeconomie. Lees meer …

Voeding & Gezondheid – verslag van Roadshow 3

Op donderdag 10 december was VIVES in Roeselare gastheer voor de roadshow over ‘Voeding en Gezondheid’. Tijdens het evenement stelden Howest, VIVES en KULeuven hun onderzoekslijnen voor die een link hebben met voeding en met mogelijke toepassingen in de zorgeconomie. Lees meer …

3 vragen aan … Mia Decaestecker

Wie zijn de mensen die dagelijks actief zijn binnen de zorgeconomie? We proberen ze een gezicht te geven door hen even aan het woord te laten. Deze keer is dat Mia Decaestecker, CEO van Malysse-Sterima, een dienstverlenend bedrijf dat actief is in de gezondheidssector als specialist in textielbeheer, reprocessing en steriele aanlevering van chirurgisch instrumentarium, leensets en implantaten en de bijhorende logistiek. Lees meer …