Actie ondernemen

Bedrijven kunnen met hun producten of diensten inspelen op de opportuniteiten in de zorgeconomie. Ook de zorgactoren kunnen hun innovatieve ideeën valoriseren in het ecosysteem van de zorgeconomie. Het REAN model reikt deze organisaties gefaseerd een aantal acties aan om succesvol producten, diensten of oplossingen te introduceren in de zorgeconomie.

De 4 stappen in het REAN-model.

REAN_master
  1. REACH: Organisaties leren de uitdagingen en opportuniteiten in de zorgeconomie kennen.
  2. ENGAGE: Organisaties leren welke acties ze moeten ondernemen om in te spelen op de opportuniteiten in de zorgeconomie.
  3. ACTIVATE: Organisaties begrijpen hoe ze moeten handelen om succesvol in te gaan op opportuniteiten in de zorgeconomie.
  4. NURTURE: Organisaties gaan met succes in op uitdagingen en opportuniteiten in de zorgeconomie, met mogelijkheden om internationaal door te groeien.

 

 

Verschillende organisaties zijn heel actief in dit domein en organiseren diverse acties die ondersteuning kunnen bieden om actief te worden zetten in de zorgeconomie: een netwerk uitbouwen, opleidingen volgen, workshops bijwonen, deelnemen aan projecten, …  In de agenda worden ook enkele evenementen vermeld.

 

REACH – de opportuniteiten leren kennen

Hoe leert uw organisatie de opportuniteiten in de zorgeconomie kennen? Hieronder worden een aantal organisaties vermeld die uw organisatie daarbij kunnen helpen.

REAN_master_REACH

 

ActieVoorStarters Met Actie voor Starters geeft de POM een duwtje in de rug aan startende ondernemingen in West-Vlaanderen. Neem een kijkje op www.actievoorstarters.be.
logo_TrefpuntZorg Trefpunt Zorg is een netwerkplatform voor organisaties uit de zorg en bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die zich richten op de zorgsector.

ENGAGE – acties opzetten

Welke acties kan uw organisatie nemen om het ecosysteem zorgeconomie te benaderen? De onderstaande organisaties helpen u om doelgericht in te spelen op de opportuniteiten in de zorgeconomie.

REAN_master_ENGAGE

 

logo_MIC Microsoft Innovation Center zet bedrijven en zorgorganisaties aan tot innovatie vanuit een IT-invalshoek door te zoeken naar een match tussen vraag en aanbod op vlak van innovatie IT in de zorgsector en well-being. Daarnaast gaat het MIC de toekomstige afzetmarkt sensibiliseren voor nieuw ontwikkelde technologie. Ook bij studenten probeert het MIC ondernemerschap aan te wakkeren.
logo_plato VOKA West-Vlaanderen organiseert Zorg ScOUT!ng en PLATO Toeleveranciers Zorg. Dat laatste is een initiatief dat zich specifiek richt naar KMO’s die toeleverancier zijn van de zorgsector (diensten en/of producten) of dit willen worden. Het is een lerend netwerk waarin bedrijfsleiders gedurende een traject van 1 jaar met een 15-tal collega-ondernemers elke maand kennis en ervaringen delen rond dit thema.
logo_Innovatiecentrum Het Innovatiecentrum stimuleert innovatie door middel van:

  • Workshops rond intellectuele eigendom, opmaken van een business model, lean canvas, …
  • Individuele adviesbegeleiding bij het structureren van een projectidee, brainstormen, intellectuele eigendom, steunmaatregelen, …
  • Aanbrengen van de nodige kennis en het opzetten van samenwerking met kennisinstellingen

ACTIVATE – succesvol inspelen op opportuniteiten

De POM faciliteert samenwerking binnen de zorgeconomie tussen profit en social profit via innovatietafels binnen de focusdomeinen, het faciliteren van concrete samenwerkingsverbanden via projecten, …

Andere organisaties die gericht ondersteuning bieden zijn het Innovatiecentrum of iMinds (voor digitale innovatie).

REAN_master_ACTIVATE

 

logo_iMinds iMinds zet in op digitale zorginnovatie, van fundamenteel onderzoek tot het naar de markt brengen van concrete oplossingen voor het Vlaamse zorg- en gezondheidssysteem. De organisatie heeft verschillende programma’s waar bedrijven kunnen op inspelen:

  • Health Lab met aandacht voor het testen van software en interoperabiliteit
  • HIPS projecten zijn innovatie, coöperatieve projecten voor de zorgsector
  • ICON projecten omvatten toegepast onderzoek voor industrie en zorgsector
logo_Innovatiecentrum De intermediërende rol van het Innovatiecentrum helpt bedrijven met individuele coaching en doet dit door partnermatching, door te helpen met een innovatiestrategie of het scherp stellen van een business model,… Daarnaast biedt het Innovatiecentrum ook begeleiding naar steunmaatregelen.