Over de zorgeconomie

De zorgeconomie omvat alle economische activiteiten die direct of indirect een aanbod ontwikkelen om aan de zorgvraag van patiënten of hulpbehoevenden te voldoen.

In deze definitie omvat de zorgeconomie meer dan alleen preventie, gezondheidszorg en zorgverleningOok bedrijven die een substantieel deel van hun omzet realiseren als toeleverancier van de zorgsector maken deel uit van deze economie.

De zorgeconomie staat voor enkele uitdagingen.

20150401_ST_IT_Aandeel65plussers West-Vlaanderen wordt als eerste provincie geconfronteerd met de diverse uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt: niet alleen de ‘geboren en getogen’ inwoners van de kustgemeenten worden ouder, er komen ook steeds meer ouderen uit andere regio’s wonen. Tegelijk wordt de beroepsactieve bevolking in de provincie West-Vlaanderen kleiner.

Terwijl de zorgvraag kwantitatief duidelijk toeneemt, neemt ook de vraag naar kwalitatieve zorg toe. De zorgvragers van morgen nemen steeds meer de regie zelf in handen en vragen zorg die aangepast is aan hun wensen en behoeften.

Uitdagingen omzetten in opportuniteiten

West-Vlaanderen zal een pioniersrol moeten spelen om de uitdagingen van de vergrijzing aan te gaan. Zorg moet op een andere en meer efficiënte manier gebeuren.

Nieuwe ideeën rond de zorgverlening van morgen – al dan niet gegroeid vanuit de social profit – moeten kunnen groeien en gevaloriseerd worden. Daarnaast heeft het lokaal verankerde KMO weefsel, traditioneel zeer sterk aanwezig in West-Vlaanderen, de capaciteit om flexibel in te spelen op nieuwe noden en trends.