Beheersstructuur

De Kerngroep Zorgeconomie en de Stuurgroep Zorgeconomie kennen een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en de zorginstellingen. De Stuurgroep heeft daarenboven een actieve en bestuurlijke betrokkenheid van de kennisinstellingen.

Kerngroep Zorgeconomie

Voorzitter Philip Vanneste Gedelegeerd Bestuurder – Dienstencentrum GID(t)S
Leden Claudine Verbrugghe Coördinator – SEL Noord-West-Vlaanderen
Bernard Bruggeman Gedelegeerd bestuurder – GVO
Stefan Vandecandelaere Directeur Kwaliteit en Zorginnovatie – AZ Delta
Michael Catrysse Director Technology and Innovation – Televic Group
Rita Agneessens CEO – BURO II & ARCHI+I – Lid PRoF Consortium
Piet Verhoeve Lid Adviesraad – PRoF Consortium
Pierre Vanacker Frigilunch
Chris Deloof Strategic Innovation Director – DesleeClama

Stuurgroep Zorgeconomie

Voorzitter Jean de Bethune Gedeputeerde Economie Provincie West-Vlaanderen
 
Zorgactoren Wino Baekelandt Algemeen directeur Heilig Hart Kortrijk
  Bernard Bruggeman Gedelegeerd bestuurder GVO Woonzorggroep
  Jan Deleu Algemeen directeur AZ Groeninge – Kortrijk
  Niko Dierickx Algemeen directeur AZ Sint Lucas Brugge
  Peter Fontaine Adjunct directeur AZ Delta – Roeselare
  Anna Pollentier Algemeen directeur Wit Gele Kruis
  Philip Vanneste Gedelegeerd bestuurder Dienstencentrum GID(t)S
.
Bedrijven Falk Beerten CEO Sensotec
  Anthony Botelberge Gedelegeerd bestuurder Frigilunch
  Nikolaas Boucquey Business Unit Manager Healthcare Ingenium
  Geert Carrein Vice President Health Care Barco
  Michael Catrysse Directeur Technologie en Innovatie Televic
  Mia Decaestecker CEO Malysse Sterima
 
Kenniscentra Marc Depaepe Vice Rector Kulak
  Ignace Lemahieu Directeur onderzoeksaangelegenheden UGent
Lode De Geyter Algemeen directeur Howest
  Joris Hindryckx Algemeen directeur VIVES
  Piet Verhoeve ICON program Leader iMinds
  Leen Verschraegen Regio Manager Microsoft Innovation Center Kortrijk
 
Waarnemers Ingrid Vyvey
  Koen Verhaeghe Manager Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Lieve Apers Coördinator Contactpunt Zorgeconomie Agentschap Innoveren & Ondernemen