Visie en strategie

Een visie voor een sterkere zorgeconomie

Om de zorgeconomie te versterken wil West-Vlaanderen extra economische activiteiten ontwikkelen
door een innovatief-kwalitatief antwoord te bieden op de stijgende vraag naar zorg in de provincie, en
met het potentieel om te scoren tot ver buiten de provincie.”

Samen met haar partners wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen concrete acties opzetten in de zorgeconomie die KMO’s en zorgactoren ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties zijn bijvoorbeeld het faciliteren van projecten die leiden tot co-creatie tussen bedrijven, zorgactoren en kenniscentra, het stimuleren van innovatief onderzoek, het houden van informatieve sessies, …  .

settings-2

Een”slimme specialisatie”-strategie

De provincie zet in op innovatie in volgende focusdomeinen:

  • Woon- en zorginfrastructuur
  • Slim textiel en producten in de zorg
  • Communicatie en interactie
  • Transmurale voedingszorg

Eind 2013 publiceerde de POM haar visie en strategische aanpak om te komen tot een sterkere zorgeconomie in West-Vlaanderen.