Privacy

Deze website is eigendom van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid erkend door de Vlaamse Regering.

Contactgegevens:
POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries

E: info@pomwvl.be
T: 050 / 140 150

KBO 0881.702.779

Bescherming van de privacy

POM West-Vlaanderen respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van ”persoonlijke gegevens” via deze website en het gebruik dat POM West-Vlaanderen van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door POM West-Vlaanderen worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen.

Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan POM West-Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries/Brugge.

E-mail berichten

E-mail berichten met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de POM West-Vlaanderen op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat.

Noch de POM West-Vlaanderen noch de auteur van e-mail berichten kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n).