Projecten

Collaboration_Hands_Together

 

Eind 2014 ging Nutrition Platform for Chronic Care van start, een project dat ondervoeding wil tegengaan bij personen met een chronische zorgnood. Ziekenhuizen, residentiële zorginstellingen en thuiszorgorganisaties worden immers geconfronteerd met een toenemend aantal klanten met nood aan chronische zorg, die ondervoed zijn of risico hebben op ondervoeding.

 

SHINE wil binnen de zorgeconomie nieuwe bedrijfsmodellen creëren met publieke instellingen en bedrijven, spin off realiseren bij de zorgactoren en een langdurige samenwerking opzetten tussen verschillende Europese regio’s, gebaseerd op slimme specialisatie strategieën.

 

Met het Health Care Accelerator project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.