SHINE

Het project SHINE werd in november 2015 goedgekeurd binnen het Europese North Sea Region programma.

Op 1 januari 2016 ging het project officieel van start, met de POM West-Vlaanderen als lead partner.

SHINE

SHINE = ‘Shared value creation in the Healthcare economy through INtegrated business modEls’.

SHINE wil binnen de zorgeconomie nieuwe bedrijfsmodellen creëren met publieke instellingen en bedrijven, spin off realiseren bij de zorgactoren en een langdurige samenwerking opzetten tussen verschillende Europese regio’s, gebaseerd op slimme specialisatie strategieën. Zo ontstaan win win situaties voor alle actoren in het ecosysteem zorgeconomie.

De website van SHINE (in het Engels) biedt nog meer informatie over het project.

SHINE_visual02

Acht organisaties uit Schotland, Nederland en Vlaanderen zijn actieve partners in dit project dat officieel start op 1 januari 2016 en 3 jaar zal lopen.

SHINE heeft vier ambitieuze doelstellingen:

  1. het uitwerken van een methodologie om te komen tot complexe samenwerkingen tussen de bedrijfswereld en de zorgactoren;
  2. het uitwerken van een methodologie om sneller spin offs te faciliteren bij de zorgactoren;
  3. het valoriseren van “best practices” in de verschillende betrokken regio’s en het organiseren van zakelijke contacten (B-to-B), samen met het Enterprise Europe Network (EEN);
  4. het creëren van een duurzaam Europees netwerk op basis van slimme specialisatie strategieën in de zorgeconomie.

De acht partners uit drie Europese regio’s hebben een uiteenlopende achtergrond:

SHINE_zoom04