Fonicare

Contactgegevens

Desaegher Peter
Noordlaan 12a
8820 Torhout
Tel: 050 23 11 95
www.fonicare.be
info@fonicare.be

Locatie

"The link with people you care for"

Onze missie?

Fonicare integreert voor de zorgsector alle mogelijke informatie- en communicatietechnologieën met een eigen ontwikkeld, open en modulair zorgplatform. fonicare biedt eenvoud en verschaft gemoedsrust in ieders eigen zorgwereld.

Wat is fonicare?

Fonicare is een innovatief, open en modulair integratorplatform tot op kamerniveau voor de intramurale zorgsector. fonicare is volledig inhuis ontwikkeld en kan aangepast worden aan de specifieke noden van elk woon- en zorgcentrum. fonicare is een open systeem omdat het kan integreren met tal van andere toepassingen zoals telefonie, alarmering, valpreventie, dwaaldetectie,… fonicare kan gekoppeld worden aan diverse oproepknoppen en oproepperen, ongeacht de leverancier of het design.

Eén van de ontwikkelingen van fonicare is de careterminal. Deze 7 inch touchscreen met grafische userinterface kan zowel in bewonerskamers als in leefruimtes geïntegreerd worden. Hierdoor kunnen verzorgers in real time informatie ingeven, consulteren, wijzigen en verwijderen. Zo kan de beschikbare zorgtijd optimaal besteed worden in functie van de bewoner en blijft de administratie beperkt. Via de koppeling met de zorgregistratiesoftware logt het systeem alle taken.

Via de viewpoint kan de verantwoordelijke in één oogopslag alle lopende alarmen volgen en analyseren via een managementtool. De verantwoordelijke krijgt een visuele voorstelling van alle lopende alarmen alsook in welke mate deze al dan niet beantwoord werden. De dringendheid van de alarmen wordt weergegeven aan de hand van kleurcodes. fonicare is dusdanig ontwikkeld dat het gekoppeld kan worden met zowel technische alarmen, als alarmen voor branddetectie, inbraak, toegangscontrole, valpreventie, dwaaldetectie,… Door de koppeling met het telefoniegebeuren is er ook spraak/terugspraak mogelijk.

Hiervoor is er geen extra intercomsysteem noodzakelijk, daar een compatibel telefoontoestel volstaat. De koppeling met telefonie kan uitgebreid worden met parlofonie, interfonie, seniorentelefoons, tarificatie,…

Daar fonicare een telefonieverleden heeft, zijn we in staat te begrijpen hoe kritiek dergelijke toepassingen wel zijn. We kennen de nood om bij problemen kort op de bal te spelen en komen onze beloftes op het vlak van SLA’s stipt na. We willen een professionele service garanderen naar onze klanten en profileren ons als een betrouwbare partner, die ook na de verkoop steeds klaarstaat om te helpen.

Interesse in

  • EU Projecten
  • Partnerschap

Focusgebieden

  • Woon- en zorgcentra
  • Thuiszorg