Expertisecentrum Agro en Biotechnologie

Contactgegevens

Yves De Bleecker
yves.debleecker@vives.be

Katholieke Hogeschool VIVES-Zuid Campus Roeselare
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
Tel: 051 23 23 30

Locatie

Innovatieve receptuurontwikkeling is één van de speerpunten waarop de onderzoeksgroep Voeding van het VIVES Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie zich toelegt. De onderzoeksgroep besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling  van voeding voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen (preventie van ondervoeding), personen met slikproblemen, diabetici en personen aangewezen op een zoutarm dieet. In nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep Marketing van de Katholieke Hogeschool VIVES wordt ook bekeken hoe die producten optimaal in de markt kunnen worden geplaatst. Bedrijven en organisaties die voeding leveren aan de retail en zorgsector vinden in de onderzoeksgroep Voeding dan ook een uitstekende partner voor hun productinnovatie en / of -optimalisatie.

Kenniscentrum

Katholieke Hogeschool VIVES

Projecten

  • Dagelijkse kost 65+: Aangepaste voedingsproducten op maat van de nog actieve thuiswonende senior (TETRA)
  • Nutrition for elderly : Crossectoral approach for training and coaching (ERASMUS +)
  • Ontwikkelen van voeding op maat van de vergrijzende consument (PWO)
  • Catering voor senioren met diëtaire beperkingen (KMO innovatieproject

Categorieën en tags

Voeding