Onderzoeksgroep Industrieel Ontwerpen

Contactgegevens

Jelle Saldien
jelle.saldien@ugent.be

Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
0485 27 19 81

Locatie

Met ‘Industrieel Ontwerpen’ organiseert UGent een onderzoekgroep met een inherent interdisciplinair karakter binnen een groot netwerk van industriële en academische partners.

De expertise van de groep focust op verschillende aspecten van het industrieel ontwerpproces en past daarbij een pragmatische ‘research through design’ methodologie toe. Dit wordt ondersteund door het gebruik van creativiteitstechnieken in combinatie met het iteratief prototypen. Dit laat toe om met verschillende stakeholders in dialoog te gaan, met als doel om het domein van industrieel ontwerpen beter te begrijpen en verder te verrijken met een impact op het onderwijs, industrie en onderzoek.

Kenniscentrum

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Onderzoeksgroep

Het onderzoek steunt op drie belangrijke pijlers:

  1. Design for collaborative change (D4CC): Onderzoek binnen design for collaborative change focust op de rol van design als communicatief proces om tussen de verschillende stakeholders kennis te delen en te verwerven, ontwerpmogelijkheden te verkennen en consensus te bereiken over ontwerpbeslissingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische ontwerptools.
  2. Design for User Experience (D4UX): Het onderzoek binnen Design for User Experience focust op het ontwerpen van de interacties tussen producten, mensen en systemen. Het integreert zowel de fysieke als virtuele aspecten van toekomstige intelligente producten en de perceptie ervan bij de gebruikers.
  3. Design for Changing Production (D4CP): Het onderzoek binnen Design for Changing Production focust op de uitdagingen en opportuniteiten van 'low volume manufacturing' en het efficiënt gebruik van 'rapid prototyping' technieken.

Projecten

Productie van kleine series, sociale robots voor therapie met kinderen, tactiele interfaces voor blinden, 3D printing van hulpmiddelen voor mensen met reuma, ontwerpen van assistieve hulpmiddelen in een co-creatie setting, ontwerpen van tastbare intuitieve interactieve interface, cognitieve assistentie van operatoren in de maakindustrie via VR en AR interfaces.