Onderzoeksgroep Toegepaste Gezondheidswetenschappen

Contactgegevens

Barbara Plovie
barbara.plovie@howest.be

Tim Coppejans
tim.coppejans@howest.be

Sint Jorisstraat 71
8000 Brugge
Tel: 050/33 32 68

Locatie

De onderzoeksgroep Toegepaste Gezondheidswetenschappen van Howest speelt in op de noden en behoeften van de gezondheidszorg van de toekomst. Ze handelt vanuit een preventieve en holistische visie waarbij de focus ligt op het aanmeten van een gezonde levensstijl gericht op zowel het individueel, groeps-, organisatorisch als omgevingsniveau.

Kenniscentrum

Howest

Onderzoeksgroep

Toegepaste Gezondheidswetenschappen is een recente en unieke opleiding die preventief inzet op gezondheid en levenskwaliteit. Binnen Vlaanderen is Howest de enige onderwijs- en onderzoeksinstelling die actief bezig is in het domein van duurzame gedragsverandering waarbij de eigenheid van de mens centraal staat en niet de problematiek.

Projecten

De steeds groeiende kosten binnen de gezondheidszorg creëren een maatschappelijke nood naar een meer preventieve aanpak door middel van innovatieve methodieken. De onderzoeksgroep Toegepaste Gezondheidswetenschappen richt zich hierbij op het uitbouwen van projecten waarbinnen duurzame gedragsverandering centraal staat.

De expertise van de onderzoeksgroep spitst zich voornamelijk toe op twee domeinen.

  1. In de eerste plaats betreft dit projecten omtrent voedingsadvies op maat, waarbij haalbare positieve veranderingen in eetgewoonten centraal staan.
  2. Een tweede domein focust zich op het creëren van een gezonde werkomgeving, waarbij zowel het lichamelijke, het mentale en het sociale aspect in opgenomen zijn.

Tijdens hun opleiding worden ook studenten vanaf het begin gestimuleerd tot projectmatig werken op nationaal, internationaal en multidisciplinair niveau. Projecten zoals het implementeren van gezonde voeding bij kansarme gezinnen in samenwerking met de Katrol, het uitdenken van een serious game concept,…, zijn slechts enkele van de vele voorbeelden.
Daarnaast hecht de onderzoeksgroep veel belang aan de evolutie omtrent innovatieve technologieën. Continue exploratie en in kaart brengen op welke manier ze een effectieve meerwaarde kunnen bieden in het kader van gezondheid staan hierbij centraal.

Categorieën en tags

dienstverlening