Communicatie- technologie

Beeld_thema Niet iedereen kan terugvallen op een hecht netwerk. Naast een sterke mantelzorg en buurtzorg is ook de ondersteuning van innovatieve communicatietechnologie belangrijk om de zelfredzaamheid van zorgvragers te verhogen.
Innovatieve technologie kan inspelen op de fysische (beweging) en de psychische zelfredzaamheid (sociaal contact) van de cliënt (patiënt/senior). Gesterkt door de aanwezigheid van een leadplant in beeldtechnologie en enkele zeer sterke bedrijven in telecommunicatie moet communicatietechnologie als product en de bijhorende dienstverlening versterkt worden.
Diverse kennisinstellingen in West-Vlaanderen spelen met hun onderzoekslijnen in op deze trend: