Slim textiel en assistieve producten

Beeld_thema Producten en materialen die gecombineerd worden met geavanceerde technologie om zorg op afstand mogelijk te maken en zorgtaken te verlichten, dienen de ouderen te assisteren in hun wens om zolang mogelijk thuis te wonen.
Er zijn heel wat bedrijven in de West-Vlaamse maakindustrie die hun toegevoegde waarde kunnen vergroten door op deze markt in te spelen, bijvoorbeeld de textielsector, kunststoffen en metaalbewerking.
Diverse kennisinstellingen spelen hierop in middels hun onderzoekslijnen. Voorbeelden hiervan zijn de expertisegroep Design for Every[one] (Howest), die hulpmiddelen ontwikkelt voor specifieke doelgroepen als belangrijke kennispool, Centexbel met een afdeling in Kortrijk, Flanders’Plastic Vision, …