Voeding en gezondheid

Beeld_thema Gezonde voeding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte, naast een gezonde levensstijl en voldoende beweging. Transmurale voedingszorg stelt de (intramurale) zorgvraag uit.
Transmurale voedingszorg wil de gezondheid van de cliënt verbeteren door aandacht te geven aan voeding, voor, tijdens en na een behandeling in een ziekenhuis. Binnen deze waardeketen moet de klant efficiënt worden bediend. Onder andere open innovatie met bedrijven uit IT en logistiek biedt kansen om nieuwe afzetgebieden te verkennen en te betreden.
Binnen dit thema zijn er meerdere complementaire expertisecentra. Voorbeelden hiervan zijn: het expertisecentrum voeding (VIVES), de antenne van Flanders’ Food in Roeselare en de diverse onderzoeksgroepen van de Associaties Gent en Leuven.

 

Project ‘Nutrition Platform for Chronic Care’

Eind 2014 ging Nutrition Platform for Chronic Care van start, een project dat ondervoeding wil tegengaan bij personen met een chronische zorgnood. Ziekenhuizen, residentiële instellingen (woonzorg en gehandicapten) en thuiszorgorganisaties, worden immers geconfronteerd met een toenemend aantal klanten met nood aan chronische zorg, die ondervoed zijn of risico hebben op ondervoeding.

De projectpartners willen een nieuw, geïntegreerd business model ontwikkelen waarbij op een innoverende manier wordt gekeken naar de waardeketen die voor een aangepast aanbod voor de zorgvrager moet zorgen.