Wonen en zorg

Beeld_thema In de toekomst zullen er meer senioren langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor behouden ze zelf de regie over hun leven en blijven de zorgkosten beheersbaar. Dit vraagt een andere kijk op de manier waarop woningen worden gebouwd, hun inrichting en toegankelijkheid en naar de mobiliteit van de bewoners toe.
In West-Vlaanderen zijn er meerdere studie- en engineeringbureaus die zich toespitsen op toekomstbestendige zorginfrastructuur. Er zijn ook heel wat bedrijven die materialen en producten ontwikkelen voor de levensbestendige inrichting van gebouwen. Een voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband gericht op open innovatie is PRoF consortium, met een vitrine in Poperinge.
Innovatie in de woonzorg gebeurt ook binnen de diverse onderzoekslijnen en opleidingen van de West-Vlaamse kennisinstellingen:

Realisaties


WZC Sint Vincentius wil het comfort voor personen met dementie verhogen

Aangepaste verlichting heeft een meerwaarde bij ouderen met dementie, maar in veel woonzorgcentra is het verlichtingsniveau onvoldoende afgestemd op de bewonerspopulatie. DSC09687

Hoe werd deze uitdaging aangepakt?

Via literatuurstudie werden de architectonische normen en voorwaarden voor de infrastructuur in relatie tot verlichting gescreend. De bestaande lichtsituatie in het woonzorgcentrum werd in kaart gebracht en getoetst aan de ‘best evidence available’. Zo werd via co-creatie een op maat gemaakt lichtplan in de praktijk omgezet.

Het resultaat van deze co-creatie:

  • In de gemeenschappelijke ruimte zorgt het regelbaar licht in zowel kleur als intensiteit voor een perfecte daglichtsimulatie, aangepast aan de activiteiten.
  • De egaal verlichte gang verbetert het comfortgevoel aanzienlijk.
  • In de kamers vergroot het aangepast licht het zintuiglijk comfort van de bewoners. Ontwaken gebeurt prikkelarm en de algemene verlichting laat een optimale verzorging toe.

Partners

 Downloads

GVO_logo     Tronixx_logo����������   logo_vives